ayan.kg

Саид Баюми: Мен араб элин мейман дос келет десем, арабдардан кыргыздар өтөт экен. Өзгөчө конокко жиликтерин салып бергени жакты…

Loading the player...